مرکز درمانی و زیبایی دکتر منصوری » بیوگرافی دکتر مهران منصوری

 
 
 

بیوگرافی دکتر مهران منصوری• فارغ التحصیل دکترای عمومی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

• فارغ التحصیل دکترای تخصصی و بورد تخصصی ماگزیلوفاشیال از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران

• عضو انجمن جراحان فک و صورت ایران

• عضو انجمن بین المللی ICOI آمریکا

• دارای گواهینامه Imlant از سوئیس، آمریکا و ...

• گذراندان دوره های تخصصی جراحی های زیبایی صورت، زیبایی بینی، شکستگیها و تروماهای فک و صورت